Gehoorbescherming

Wij zijn het servicepunt/aanmeetpunt van Intersafe Groeneveld / Elacin gehoorbescherming in Noord Nederland

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming is een algemene term voor een fysieke bescherming van het oor tegen lawaai. Dit voorkomt lawaaidoofheid. Het valt onder de categorie “Persoonlijke beschermingsmiddelen“. Gehoorbescherming wordt niet alleen gedragen als bescherming tegen lawaai. Zwemmers dragen bijvoorbeeld ook gehoorbescherming. Ook zijn er speciale slaapdoppen die helpen aan een goede nachtrust.

Het gehoor is een zintuig dat erg gevoelig is voor langdurige overbelasting. Deze overbelasting begint al bij een geluidsniveau van 80 dB(A) gedurende langere tijd. Deze waarde wordt, uitgaande van 8 uren per dag en 5 dagen in de week, gedurende meerdere werkzame jaren, als veilige grens beschouwd in de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geluidsniveau is echter de grenswaarde voor acht uren achtereenvolgende blootstelling.

Bij hogere geluidsniveaus moet de periode van blootstelling korter zijn om permanente beschadiging van het oor te voorkomen. Bij 3 dB toename van het geluid (dit is een factor 2), mag de periode slechts de helft zijn, dus bij 83 dB(A) is maximaal 4 uren toegestaan.

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming op maat

Gehoorbescherming op maat (otoplastieken): Otoplastieken worden per individu op maat gemaakt, exact passend in de vorm van de gehoorgang en voorzien van een geluidsfilter dat is afgestemd op de specifieke behoefte van de gebruiker. Er zijn filters met verschillende dempingswaarden. De meeste filters dempen het lawaai maar zorgen er toch voor dat de spraakfrequentie goed verstaanbaar blijft. Hierdoor kunnen mensen in een lawaaiige omgeving met elkaar blijven communiceren. Voor muzikanten is er de mogelijkheid om een ‘in-ear monitor’ aan te sluiten op de gehoorbescherming. Politie en beveiligingsmedewerkers gebruiken otoplastieken met een portofoonaansluiting. Bij gehoorbescherming op maat wordt vaak een flacon met ontsmettingsmiddel (tevens glijmiddel) bijgeleverd. Otoplastieken gaan lang mee qua materiaal. Doordat de gehoorgang van de mens voortdurend verandert, is het mogelijk dat er na een aantal jaren toch geluid gaat ‘lekken’. Het wordt daarom aangeraden om otoplastieken elke drie tot vier jaar te vervangen.